back
return to entry page next
DETELINA TIHOLOVA

  След миг морето
ще си вземе рибата.
Стъпки на момче.