return to entry page next
DETELINA TIHOLOVA

  Зимното море
целуна устните ми
с вятъра леден.