return to contemporary haiga  

VICTOR GENDRANO
California US

 

 

 

sa paanan ni Buddha
nais kong maunawaan
ang galit ng tao