back  

NOBU SHIRASE
polar explorer 1861 1946

我れ無くも かならず探せ 南極の 地中の宝 世にい
だすまで
ware naku mo kana razu sagase nankyoku no tityu no takara yoni
idasumade

SAKUO NAKAMURA
Tokyo, JP

ノーモアー ヒロシマ 南の人と
no more Hiroshima minami no hito to

 

 

 

For more about this renku haiga click here.