Зимата хвана
спомен от лятото и
го скри под снега.

 

 
previous
back to entry page next